Tài liệu hướng dẫn các Điểm tiếp nhận điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển năm 2021 cho thí sinh
Tiêu đề:

Tài liệu hướng dẫn các Điểm tiếp nhận điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển năm 2021 cho thí sinh

Ngày ban hành: 20/08/2021
Ngày có hiệu lực: 20/08/2021
Nội dung:

Tệp tin đính kèm:
2 HDSD - DCNVDKXT - Diem tiep nhan ho so.pdf