Tài liệu Hướng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2021 dành cho cho thí sinh
Tiêu đề:

Tài liệu Hướng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2021 dành cho cho thí sinh

Ngày ban hành: 20/08/2021
Ngày có hiệu lực: 20/08/2021
Nội dung:

Tệp tin đính kèm:
1. Huong dan ĐCNVĐKXT trực tuyến dành cho thí sinh năm 2021.pdf