Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2020
Tiêu đề:

Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến và bằng phiếu điều chỉnh năm 2020 dành cho thí sinh và các điểm tiếp nhận

Ngày ban hành: 05/09/2020
Ngày có hiệu lực: 05/09/2020
Nội dung:

Tệp tin đính kèm:
1.2 HDSD-DCNVDKXT Bang Phieu dieu chinh cho Diem tiep nhan va Thi sinh-2020.pdf
1.1 HDSD-DCNVDKXT Truc tuyen cho Thi sinh-2020.pdf
1.3 Phieu dieu chinh nguyen vong DKXT.pdf