Công văn số 2423/BGDĐT-GDĐH
Tiêu đề:

Công văn số 2423/BGDĐT-GDĐH ngày 03/7/2020 về tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi TN THPT năm 2020

Ngày ban hành: 03/07/2020
Ngày có hiệu lực: 03/07/2020
Nội dung:

Công văn số 2423/BGDĐT-GDĐH ngày 03/7/2020 về tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi TN THPT năm 2020

Tệp tin đính kèm:
2423-BGDĐT-TTr Tap huan nghiep vu Thanh tra, Kiem tra thi TN THPT năm 2020.pdf