17/03/2021

Công văn số 1017/BGDĐT-GDĐH của Bộ GDĐT về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học;

- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học;

- Các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non.

 

Thực hiện quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh), đ cung cấp thông tin tuyển sinh năm 2021 tới thí sinh, đầy đủ, chính xác, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đại học, học viện; các trường đại học, các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là các trường) rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh (gọi tắt là Đề án) theo yêu cầu như sau:

1. Các trường phải xây dựng và công khai Đề án trên trang thông tin điện tử của trường theo mẫu Phụ lục và các quy định tại Quy chế tuyển sinh. Đề án tuyển sinh hoặc đường link đến Đề án phải được công khai tại trang chủ trên trang thông tin điện tử của trường đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh tìm hiểu.

2. Thời gian công bố công khai Đề án trên trang thông tin điện tử của trường: đối với hình thức đào tạo chính quy trước ít nhất 15 ngày tính đến ngày thí sinh đăng ký xét tuyển; đối với các hình thức đào tạo khác trước ít nhất 45 ngày tính đến ngày thí sinh đăng ký xét tuyển.

3. Để phục vụ công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2021, các trường phải khai báo dữ liệu Đề án vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT (theo tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ http://thituyensinh.vn) trước ngày 31/3/2021. Bộ GDĐT yêu cầu các trường ngay sau khi công khai Đề án trên trang thông tin điện tử của trường phải gửi Đề án này về Bộ GDĐT theo hình thức phát chuyển nhanh về địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời gửi dữ liệu bằng file excel/word và file pdf văn bản đã ký đóng dấu về địa chỉ e-mail vugddh@moet.gov.vn (tiêu đề email và tên file đặt theo theo cấu trúc:[mã trường].[tên trường].[Đề án 2021]).

Lưu ý:

- Việc khai báo thông tin Đề án chỉ thực hiện sau khi đã hoàn thành khai báo chỉ tiêu vào Hệ thống báo cáo chỉ tiêu giáo dục đại học (địa chỉ http://chitieu.moet.gov.vn) và hoàn thành khai báo thông tin tuyển sinh năm 2021 vào Phần mềm Quản lý thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh (trang Nghiệp vụ http://nghiepvu.thituyensinh.vn).

- Các trường phải đảm bảo tuyệt đối chính xác, thống nhất các thông tin tuyển sinh khai báo trong trang Nghiệp vụ với các thông tin trong thông báo tuyển sinh, Đề án (như mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển, tiêu chí phụ,...). Việc để sai sót trong khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển sinh của hệ thống.

- Các trường phải thống nhất sử dụng các danh mục trong công tác tuyển sinh: Danh mục ngành, danh mục mã tổ hợp xét tuyển, danh mục mã trường THPT, danh mục khu vực ưu tiên; các danh mục này được Bộ GDĐT đăng tải trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

- Đối với các trường có yêu cầu tiêu chí phụ, sơ tuyển trong tuyển sinh (như đưa ra mức điểm quá trình học tập bậc THPT, học lực, hạnh kiểm,...) phải có giải pháp để kiểm soát được các thông tin này trước khi đưa vào hệ thống xét tuyển lọc ảo, tuyệt đối tránh tình trạng do các quy định này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khi tổ chức xét tuyển.

- Thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2021, Bộ GDĐT bổ sung môn Tiếng Hàn vào danh mục các môn thi tốt nghiệp THPT cho đối tượng các thí sinh đã học chương trình giáo dục phổ thông, đăng ký dự thi môn Tiếng Hàn để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học năm 2021. Để tạo điều kiện cho các thí sinh này được sử dụng kết quả thi để xét tuyển trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học năm 2021, Bộ GDĐT thông báo để các trường rà soát, quyết định việc bổ sung mã tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Hàn để xét tuyển vào các ngành nghề đào tạo, đảm bảo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

4. Thủ trưởng nhà trường chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của Đề án và các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh của nhà trường với Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định và theo yêu cầu; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện tuyển sinh, các điều kiện bảo đảm chất lượng, tính đầy đủ, chính xác của Đề án.

5. Đối với các vướng mắc liên quan đến thông tin Đề án, các trường liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GDĐT, qua Chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học phụ trách theo dõi trường. Đối với các vướng mắc liên quan đến quy định của Quy chế tuyển sinh, các trường liên hệ qua số điện thoại: 0904175925, email: nmhung@moet.gov.vn.

6. Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật:

- Về việc hỗ trợ kỹ thuật khai báo Đề án Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT, các trường liên hệ với Cục Công nghệ thông tin - Bộ GDĐT qua số điện thoại: 0867425162 - 0934565362, email: csdldh@moet.edu.vn.

- Về việc khai báo các thông tin tuyển sinh trong trang Nghiệp vụ, các trường liên hệ với bà Vũ Thị Nhinh (số điện thoại: 0346594338, email: nhinhvt@viettel.com.vn) hoặc bà Nguyễn Thị Anh (số điện thoại: 0374750948, email: anhnt215@viettel.com.vn).

- Về việc hỗ trợ thông tin, tài khoản đăng nhập trang Nghiệp vụ, các trường liên hệ qua số điện thoại 0868310868 và email: pvluong@moet.gov.vn.

Bộ GDĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của Công văn này./.

Tệp tin đính kèm