Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học năm 2021

17/03/2021

Công văn số 1017/BGDĐT-GDĐH của Bộ GDĐT về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non

15/03/2021

Công văn số 999/BGDĐT-GDĐH ngày 15/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ sở đào tạo yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non

Rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

08/10/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 4046/BGDĐT-GDĐH ngày 08/10/2020 gửi các các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non yêu cầu rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

Hướng dẫn điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

01/09/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28/8/2020 gửi các đại học, học viện, trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non;các sở giáo dục và đào tạo; Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

THÔNG TIN ĐỊA CHỈ WEBSITE CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC; CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÓ ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO MẦM NON NĂM 2020

12/08/2020

Để tạo điều kiện của thí sinh và xã hội thuận tiên tra cứu thông tin về các cơ sở giáo dục đại học nói chung và thông tin tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo địa chỉ trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Công văn số 2242/BGDĐT-CNTT hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

22/06/2020

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

25/05/2020

Để thống nhất triển khai thực hiện quy định của Quy chế tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ban hành công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 hướng dẫn các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, các đại học, học viện, các trường đại học, các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học (gọi chung là trường), các sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (gọi chung là sở GDĐT) một số nội dung trong triển khai công tác tuyển sinh năm 2020, như sau:

Công văn rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học năm 2020

22/05/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1760/BGDĐT- GDĐH ngày 21/5/2020 gửi các cơ sở đào tạo yêu cầu Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học năm 2020

Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT

23/03/2020

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.