Tra cứu
Thông tin cơ sở đào tạo
Tìm kiếm nâng cao

THÔNG BÁO CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học năm 2021

17/03/2021

Công văn số 1017/BGDĐT-GDĐH của Bộ GDĐT về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non

15/03/2021

Công văn số 999/BGDĐT-GDĐH ngày 15/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ sở đào tạo yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non

Rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

08/10/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 4046/BGDĐT-GDĐH ngày 08/10/2020 gửi các các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non yêu cầu rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

VĂN BẢN