03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019
Tiêu đề:

Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT QG và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT; sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 18/03/2019
Ngày có hiệu lực: 31/12/2019
Nội dung:

Chi tiết tại văn bản kèm theo./.

Tệp tin đính kèm:
TT03-2019-TTBGDDT.doc
TT03-2019-TTBGDDT.pdf