06/2018/TT-BGDĐT
Tiêu đề:

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Ngày ban hành: 20/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Nội dung:

Ngày 28/02/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Cổng Thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo.

Trân trọng.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.


 

Tệp tin đính kèm:
PHULUCbanhanhkemtheoTT.docx
TTxacdinhchitieuBanchinhthuc.doc