Tra cứu
Thông tin cơ sở đào tạo
Tìm kiếm nâng cao

THÔNG BÁO CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

08/10/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 4046/BGDĐT-GDĐH ngày 08/10/2020 gửi các các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non yêu cầu rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

Hướng dẫn điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

01/09/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28/8/2020 gửi các đại học, học viện, trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non;các sở giáo dục và đào tạo; Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

THÔNG TIN ĐỊA CHỈ WEBSITE CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC; CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÓ ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO MẦM NON NĂM 2020

12/08/2020

Để tạo điều kiện của thí sinh và xã hội thuận tiên tra cứu thông tin về các cơ sở giáo dục đại học nói chung và thông tin tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo địa chỉ trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

VĂN BẢN

 • Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2020
  Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến và bằng phiếu điều chỉnh năm 2020 dành cho thí sinh và các điểm tiếp nhận
 • Công văn số 2423/BGDĐT-GDĐH
  Công văn số 2423/BGDĐT-GDĐH ngày 03/7/2020 về tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi TN THPT năm 2020
 • Danh mục khu vực ưu tiên năm 2020
  Danh mục khu vực ưu tiên trong tuyển sinh năm 2020: Danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn và Danh mục trường THPT năm 2020.
 • 15/2020/TT-BGDĐT
  Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
 • 09/2020/TT-BGDĐT
  Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
 • 07/2020/TT-BGDĐT
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/ TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo